Caseta 3522L          F I C H A     T É C N I C A

         Referencia: 3522 L - 28

         Grosor de la pared: 28 mm.

         Medidas exteriores: 3500 x 2200 mm.

         Medidas interiores: 3280 x 1980 mm.

         Superficie habitable: 6,50 m2

         Altura de pared: max. 2420mm       
                                                                                                                                                     
         Altura de caballete : 2470 mm.

         Tejado voladizo: 220 mm.


                                                               Medidas del tejado: 2650 x 3760 mm.  

                                                               Tamaño puerta: 1520 x 1770 mm
                                                                 
                                                               Nº de hojas puerta: 2